• احسان تقدسی   demokracy@

    1397/04/19 ساعت 18:52

    آقای #جهانگیری هر از چندگاهی یک سخنرانی می‌کند و بعدغیب می‌شود تا سخنرانی بعدی. بی تحرکی زیاد او را کم کارترین و بی اثرترین معاون اول تاریخ نظام کرده است. او شغل مهمی را اشغال کرده بدون آنکه عملکردی داشته باشد.