• گیسو فغفوری   Gfaghfouri@

    1397/04/19 ساعت 15:13

    مجوز تماشای خانوادگی مرحله نیمه نهایی #جام_جهانی در #ورزشگاه آزادی صادر شد شورای تامین استانداری تهران، مجوز تماشای خانوادگی مرحله نیم نهایی جام جهانی در ورزشگاه #آزادی را صادر کرد. ادامه یک اتفاق خوب