• مرتضی روحانی   morteza_rohani@

    1397/04/19 ساعت 19:08

    متاسفم که این را میگم ولی قید خواندن مقالات فارسی را در حوزه‌های تخصصی بزنید. فکر نکنید چیزی دستگیرتان می‌شود! البته چرا، انبوهی حرص و جوش و مقدار قابل توجهی دشنام که به خودتان بابت صرف وقت در اینکار بیهوده نثار کردید سهم و عایدی شماست!