• محمدباقر قالیباف   mbqalibaf@

    1397/04/19 ساعت 13:23

    سردار طلایی: سال ۸۰ از طرف #قالیباف مامور شدم با تحکیم وحدت مذاکره کنم تا ۱۸ تیر در تقویم سیاسی نماند/ در سال ۸۲ قالیباف تا مرز در دست گرفتن وزارت کشور پیش رفت، چون که در واقع ستاد هدایت جریان اپوزیسیون در وزارت کشور و از سوی برخی افراد در حال هدایت بود http://tn.ai/۱۷۷۱۲۵۱