• اندیشکده تبیین   tabyincenter@

    1397/04/19 ساعت 10:42

    یکی از سناریوهایی که در این گزارش به چشم می‌خورد احتمال کودتای خاموش و از بین رفتن ثبات کشور می‌باشد و چه بسا اعضای خاندان حاکم دست به کودتای خاموش یا کودتای نظامی بزنند و یا اینکه عربستان با خیزش مردمی روبرو شود تا قدرت ریاض در کل خاک عربستان کاهش یابد