• حسام الدین قاموس مقدم   hesam_ghm@

    1397/04/19 ساعت 02:43

    من جای این دو پسرعمو بودم از اداره برق اندیمشک تشکر رسمی می‌کردم چون اگر اون شب برق نرفته بود یا رفته بود و زود میومد، الان در بهترین حالت دو بستنی‌فروش در اندیمشک بودن با ۳۰ سال سابقه کار