• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/04/19 ساعت 09:20

    #ترامپ «برت کاوانا» را به عنوان گزینه خود برای عضویت در هیئت قضات دیوان عالی آمریکا معرفی کرد عضویت در هیأت قضات دیوان عالی آمریکا مادام‌العمر است و در صورت تایید صلاحیت کاوانا، اکثریت دیوان عالی ممکن است تا چند دهه در اختیار محافظه‌کاران باقی بمان. /فارس