• زُهِير موسوى   zoheirIRAN@

    1397/04/19 ساعت 10:26

    اگر روزنامه‌ها به موضوع #مائده_هژبری نمی‌پرداختن میشدیم روزماله نگار و ماله کش و قلم فروش و هزارتا چیزه دیگه اما حالا که عکس یک شد حاضرید بخونید؟ صفحه نخست روزنامه اعتماد