• شهاب اسفندیاری   shbesfand@

    1397/04/18 ساعت 22:28

    دولت انگلستان با استعفای دو وزیر کلیدیِ مدافعِ خروج از اروپا (از جمله وزیر خارجه) در وضعیت بحرانی. خنده‌های تمسخرآمیز نمایندگان به سخنان نخست‌وزیر در پارلمان درباره این دو وزیر.