• شانس فغانی برای سوت زدن فینال جام‌جهانی زیاد شد. کُنیای اروگوئه‌ای، فرانسه و بلژیک را قضاوت می‌کند و چاکر ترک، انگلیس و کرواسی را.