• حسام الدین قاموس مقدم   hesam_ghm@

    1397/04/18 ساعت 19:19

    کلا کسانی رو که توی ایران زندگی نمی‌کنن ولی واسه مردم ایران نسخه می‌پیچن زیاد جدی نمی‌گیرم. در بهترین حالت، کارشون شبیه دکتراییه که تلفنی معاینه می‌کنن و دارو می‌نویسن.