• سید محمد حسینی   hosseini_info@

    1397/04/18 ساعت 22:00

    هافینگتون پست: « در #آمریکا نوزادی یک ساله بدون والدینش در دادگاه حاضر شد. جرم او ورود غیر قانونی به آمریکا بود و قاضی از او سوال کرد که آیا متوجه روند دادرسی خود می‌شود و نوزاد غیر از گریه پاسخ دیگری نداشت». عقلانیت سردمداران آمریکا که متوقعند دنیا و به ویژه ما تسلیمشان باشیم!