• علی‌ اکبر رائفی‌ پور   A_Raefipour@

    1397/04/18 ساعت 20:07

    قویاً معتقدم #نظام نیاز به حجامت دارد. خون فاسدها را بریزید قبل از آنکه عفونت همه گیر شود. می گویند مستحب است پس از حجامت، خون گرفته شده را به شخص حجامت شده نشان بدهی مردم باید برخورد با فاسدان را به چشم ببینند تا دلشان آرام شود #حجامت_نظام