• سيد حسين مرعشى   hoseinmarashii@

    1397/04/18 ساعت 14:35

    مسئولین نتوانستند #نقدینگی را هدایت کنند و جلوی رشد بی‌رویه آن را بگیرند، این نقدینگی برفی است که تبدیل به بهمن شده، چرا داد می‌زنید #سکه خریدید؟ نمى توانیم سکه یا بورس را کوپنى کنیم.قوانین را اصلاح کنید.