• حجت الله عبدالملکی   dr_abdolmaleki@

    1397/04/18 ساعت 03:06

    حقوق ۷ گانه مومن بر مومن در روایت امام صادق(ع): ۱-بزرگداشت او در نظر خود. ۲-دوستیش در دل خود. ۳-گذشت مالی بنفع او. ۴- پسندیدن برای او آنچه را که برای خود می‌پسندد. ۵-بدگویی نکردن از او. ۶-عیادت از او در بیماری و تشییع جنازه او. ۷-پس از مرگش جز به نیکی در باره او سخنی نگوید.