• حساب توییتری منتسب به آستان قدس رضوی   razavi_aqr_ir@

    1397/04/18 ساعت 13:56

    کاش ایران می‌آمدی آقا مُلک ری قبله‌ی ولا می‌شد مثل #مشهد برایتان اینجا مشهد الصادقی بنا می‌شد کاش #ایران می‌آمدی آقا قدمت روی چشم ما جا داشت کاش خاک شلمچه و فکه عطریاس عبایتان را داشت #امام_جعفر_صادق