• سید محمد حسینی   hosseini_info@

    1397/04/18 ساعت 17:19

    نماینده نجف آباد: وکیل‌الدوله‌ها تیغ نظارت مجلس را کند کرده‌اند، به عملکرد نظارتى #مجلس نمره صفر مى دهم! هم دولت و هم مجلس ناگزیر از تغییر رویه هستند و نمایندگان اگر بجاى نظارت به توجیه اشکالات #دولت ادامه دهند از نگاه توده مردم مردود هستند. حال خود دانند!