• آذری جهرمی در کتابخانه ملی:فناوری بلاکچین باید به کتابخانه ملی وارد شود http://twib.in/l/EBz۸M۷Ajqgx۷ via @webna