• غلامرضا مصباحی مقدم   mesbahi_ir@

    1397/04/18 ساعت 17:35

    بررسی‌هایی که پس از تحریم‌های سال ۹۲-۹۱ توسط اتاق بازرگانی انجام شد نشان‌داد که سهم #تحریم‌‌ها در به‌هم‌ریختگی #اقتصاد کشور، ۲۵_۳۰ درصد و سهم ضعف مدیریت اقتصادی، ۷۰ _ ۷۵ درصد است درواقع، اگر کسی به اقتصاد داخلی ایران بپردازد، می‌تواند اقتصاد را شکوفا و مشکلات را حل کند