• محمدباقر نوبخت   MB_Nobakht@

    1397/04/18 ساعت 19:19

    حضور دکتر جهانگیری @Eshaq_jahangiri در کابینه، نقطه قوت دولت دکتر روحانی است. همواره شاهد مواضع منطقی و امیدآفرین از ایشان بوده‌ام.