• یگانه خدامی   YeganehKhodami@

    1397/04/17 ساعت 13:07

    زخم زبونی که افتاده رو صدام هیچ اتفاقی نیست خیلی عوض شدم از مهربونیام اصلا سراغی نیست … *باید ببخشمت/ امیرعباس گلاب