• شهاب اسفندیاری   shbesfand@

    1397/04/17 ساعت 16:31

    ۶. اینکه سواد رسانه و آگاهی نوجوانان نسبت به مخاطرات اجتماعی و قوانین و مقررات موجود درباره انتشار تصاویر خصوصی در فضای مجازی را بالا ببریم قطعا کار لازم و مفیدی است. در بسیاری از کشورها هم انجام می‌شود. اما راه آن پخش اعترافات این‌گونه نیست.