• پائولینیو دوباره برگشت به لیگ چین. از بارسلونا به گوانگژو که قبلا توش بازی می‌کرد.