• سید علی طاهری   drtaheriali@

    1397/04/17 ساعت 12:48

    فاجعه «آمریتسار»؛ قتل ۶ هزار انسان در یک باغ! به‌وسیله‌ی انگلیسی‌ها در هند در یک باغ شش هزار نفر جمع شدند به‌عنوان تظاهرات، انگلیسی‌ها آمدند مسلسل گذاشتند دم در آن باغ، یکسره شش هزار نفر را در یک روز یا در نصف روز و در چند ساعت به قتل رساندند! منبع: خبرگزاری میزان