• احسان تقدسی   demokracy@

    1397/04/17 ساعت 17:33

    #مائده_هژبرى را تا دیروز فقط فالوئرهایش به واسطه کلیپ‌های رقصش می‌شناختند و در همان حد بود. به واسطه مصاحبه تلویزیونی حالا همه او را می‌شناسند و فردا از وی انتظار دارند علاوه بر رقصیدن لیست انتخاباتی معرفی کرده و تز سیاسی بدهد. از ما گفتن.