• مهدی کرم پور   mehdikarampour@

    1397/04/17 ساعت 19:37

    ٤-چندى پیش دادستان کشور فرموده بودند:«شرمم مى آید بگویم در ورزشگاه آزادى چه اتفاقى افتاده …رقاصى کرده اند و …» الان ظاهرن براى مسئولین موضوع اصلى و الویت کشور رقص جوانان است خب همه چیزمان به همه چیزمان مى آید!