• روزنامه ایران   IranNewspaper@

    1397/04/17 ساعت 23:26

    پیشنهاد کارت دعوت برای #برنی_سندرز؛ حسین واله، دیپلمات سابق: شخصیت‌های زیادی در کنگره امریکا با سیاست‌های #ترامپ مخالفند از جمله برنی سندرز که فلسفه سوسیالیستی پیشتازی دارد، #مجلس می‌تواند او را به ایران دعوت کند.