• شهاب اسفندیاری   shbesfand@

    1397/04/17 ساعت 16:32

    ۷. در برخی کشورها کودکان و نوجوانان تصاویر برهنه خود و یا دوستان خود را در فضای مجازی منتشر می‌کنند که می‌تواند مشمول جرم پورنوگرافی کودکان شود و مجازات سنگینی دارد. در مدارس و رسانه‌ها به آنها در این خصوص شدیدا هشدار می‌دهند.