• حسن رحیم پور ازغدی   rahimporazghadi@

    1397/04/17 ساعت 22:29

    اگر در عصر غیبت در همین خط حرکت کنید، مثل کسی هستید که در رکاب حضرت شمشیر زده است. دیدن جسمانی مرحله‌ی دوم است؛ بسیاری بودند که در زمان پیامبر بودند و ایشان را دیدند، ولی روی آن حضرت شمشیر کشیدند. گزیده‌ای از سخنرانی «از دو مهدی سخن می‌گوییم» #امام_صادق