• حسام الدین قاموس مقدم   hesam_ghm@

    1397/04/17 ساعت 02:50

    خانم‌هایی بودند که در عرف معمولی به آنها می‌گویند «خانم بدحجاب»؛ اشک هم از چشمش دارد می‌ریزد … ردش کنید؟ مصلحت است؟ حق است؟ … نقص او ظاهر است، نقص‌های این حقیر باطن است … «گفتا شیخا هر آنچه گویی هستم / آیا تو چنان که می‌نمایی هستی؟» (رهبر انقلاب، ۱۹ مهر ۹۱)