• علیرضا پناهیان   Panahian_IR@

    1397/04/17 ساعت 14:16

    حداقلی‌بودن یعنی راضی باشی به اینکه جهنم نروی و گرفتاری‌هایت برطرف شود. اگر حداکثری باشی و عالی‌ترین درجه را بخواهی، کم‌کم آماده می‌شوی که مهربانی خدا را تمنا کنی. کسی که مهربانی خدا را بخواهد نمی‌تواند متوقف شود و خدا هم هر لحظه او را برای خودش تشنه‌تر می‌کند.