• علیرضا پناهیان   Panahian_IR@

    1397/04/17 ساعت 14:16

    همۀ فسادها ناشی از توقف است! در جامعۀ ما بعد از دفاع مقدس، گرفتاری‌های روحی و فرهنگی در جوان‌ها پیدا شد، چون خیلی‌ها تلاش کردند قله‌های معنویت و قلۀ «لقاءالله» را از فرهنگ معنوی جامعه حذف کنند؛ گفتند «معمولی باشید!»