• فرهاد عشوندی   farhadeto@

    1397/04/17 ساعت 23:05

    بغلش کردم و گفتم محمد آقا پنجی؛ بابا این موها چرا این‌قدر سفید شدن یهو خندید و گفت این واقعیت موهامه بعد از این گفت که محرومیت #پرسپولیس از نقلا‌و‌انتقالات چطور تیم‌های پایه رو هم نابود کرده و نمی‌تونن بازیکنی بگیرن و بعد گفت کل مملکت همین جوری داغونه راست می‌گفت البته