• پارسا پیروزفر   parsapirouzfar@

    1397/04/17 ساعت 17:12

    . پیش‌فروش سانس هاى فوق العاده هفته اول نمایش «یک روز تابستانی» با بازى رضا بهبودى، پارسا پیروزفر و سوگل قلاتیان از فردا، دوشنبه هجدهم تیرماه ساعت دوازده ظهر در سایت تیوال آغاز خواهد شد.… https://www.instagram.com/p/Bk-JiUzHKc۵/?utm_source=ig_twitter_share&igshid=blfljmthvqk۳ …