• احسان تقدسی   demokracy@

    1397/04/17 ساعت 13:44

    چند روزه فضای خبری کشور حول سلطان #سکه بوده است. حالا یکی می‌گوید نامبرده حتی یک سکه هم ندارد. اگرم داشته جرم نبوده.