• شهاب اسفندیاری   shbesfand@

    1397/04/17 ساعت 16:31

    ۵. البته بازبین پخش شبکه طبعا وظیفه دارد همه برنامه‌ها را بازبینی کند. ولی طبعا کمتر ناظر پخشی به برنامه‌ای که به صورت روتین و هفتگی از طرف نیروی انتظامی تهیه و ارسال می‌شود اشکال پخش می‌گیرد. همین واقعه البته نشان می‌دهد باید در این رویه تجدید‌نظر شود.