• عبدالحسین خسروپناه   Khosropanah_ir@

    1397/04/17 ساعت 17:34

    وقتی #سپاه در غیاب وزارتخانه‌های مسئول، برای کمک به زلزله زدگان کرمانشاه و تشنگان #خرمشهر و آبادان به میدان می‌آید؛ تشکر خشک و خالی از سوی سیاستمداران مشاهده نمیشود اما با ورود سپاه به مسایل امنیتی منطقه، فریاد اعتراضشان بلند میشود.