• علیرضا پناهیان   Panahian_IR@

    1397/04/17 ساعت 14:17

    اگر به یک جوان بگویید: «معمولی باش؛ انقلابی نباش و مقصد عالی نداشته باش!» در حقش جنایت کرده‌اید! آمریکا و اسرائیل می‌خواهند ایران یک کشور معمولی باشد؛ انقلابی نباشد!