• اندیشکده تبیین   tabyincenter@

    1397/04/17 ساعت 22:22

    بعد از رسوایی به بار آماده توسط #فیسبوک مبنی بر انتشار اطلاعات خصوصی کاربران این رسانه اجتماعی به شرکت‌ها و نهادهای دولتی و تحقیقاتی بسیاری از کاربران به سرعت حساب‌های خود را غیر فعال کردند و این اتفاق را خیانت در امانت دانستند