• پاد (پایگاه اطلاع رسانی دولت)   PadDolat@

    1397/04/17 ساعت 23:01

    هیات دولت گزارش وزارت امور خارجه از تعهدات اروپا به ایران را بررسی کرد