• شهاب اسفندیاری   shbesfand@

    1397/04/17 ساعت 16:34

    ۸. لذا این تصور که گویی در بقیه کشورها کودکان و نوجوانان آزاد هستند هر تصویری از خودشان خواستند در فضای مجازی منتشر کنند و این محدودیت‌ها فقط مربوط به جمهوری اسلامی است، از همان توهمات غرب‌پرستانِ غرب‌ندیده‌ است.