• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/04/17 ساعت 18:24

    وزیر دارایی #فرانسه: جنگ تجاری با #آمریکا آغاز شده است. آمریکا در صورت هرگونه افزایش تعرفه‌ها باید منتظر پاسخ قوی و متحد از جانب اروپا باشد