• حسن رحیم پور ازغدی   rahimporazghadi@

    1397/04/17 ساعت 18:04

    … این‌ها ارزششان بیشتر از آن هایی است که زیر خمپاره و ترکش بودند ترکش خوردند، شهدا را دیدند و این حرف‌ها را می‌زنند. چون آن‌ها با چشم دیدند، شما که ندیدید، دارید این فرهنگ را ترویج می‌کنید، ارزش این کارِ شما دو سه برابرِ کار ما و بچه‌های آن دوران است. #نهضت_اجتماعی_جوانان