• فرهاد عشوندی   farhadeto@

    1397/04/17 ساعت 12:29

    وای محشره! هولیگانای انگلیسی ریختن تو ایکیا تو لندن بعد بردشون جلوی سوئد یعنی ایکیا دو‌ تا سفیر مثل #زلاتان_ابراهیمویچ داشته باشن، دیگه دشمن نمی‌خوان! ببین با شرطی که بسته ببین چه بلایی سر #إیکیا اورده