• محمدرضا سرشار(رهگذر)   mrsarshar@

    1397/04/17 ساعت 10:02

    وکلای #مجلس بر این مسئله متفق‌القول‌ هستند که برای برون رفت از شرایط کنونی اقتصادی کشور،‌ باید در تیم‌ #اقتصادی دولت بازبینی صورت گرفته و تغییر اساسی صورت گیرد.