• حجت الله عبدالملکی   dr_abdolmaleki@

    1397/04/17 ساعت 21:36

    امروز رییس شعبه یک بانک میگفت طی ابلاغی از ارائه خدمات به افراد داخل لیست #تحریم‌های آمریکا،اروپا و سازمان ملل منع شده اند و وعده داد تصویر نامه را برایم بفرستد. اجالتا فرض را بر دروغ بودن ادعا گذاشتم، اما اگر درست باشد آن رامنتشر خواهم کرد و سپس مسوولیتش با #FATF ذلیلان!