• مرتضی روحانی   morteza_rohani@

    1397/04/17 ساعت 00:36

    اصل اول هر اصلاحی اعم از فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، تربیتی و … : راه تغییر از اصلاح در علل می‌گذرد نه در حذف معلول‌ها که تو دائم بکنی و او دائم برویاند. إفهم!