• شهریار زرشناس   DrZarshenas@

    1397/04/17 ساعت 21:56

    برای مبارزه جدی با #فساد_اقتصادی امید بستن به تئوری توخالی «تفکیک قوا» دل بستن به سراب و آدرس غلط است. برای مقابله با فساد اقتصادی باید از مرزهای منحط اقتصاد و شبه مدرن عبور کرد و برای ترسیم و تدوین مدل #اقتصاد_مقاومتی تئوری‌پردازی کرد و بنای آن را بالا برد.