• سید عباس صالحی   S_A_Salehi@

    1397/04/17 ساعت 21:44

    تیم مذاکره ایرانی همچنان در خط مقدم است. امروز در جلسه دولت، گزاره‌های امیدآفرین از این تلاش روایت شد. آنان را در این مصاف تنها نگذاریم.