• شهاب اسفندیاری   shbesfand@

    1397/04/17 ساعت 16:30

    ۴. پیگیر شدم ببینم برنامه کجا تولید شده. معلوم شد اصلا تولید صدا و سیما نبوده. نیروی انتظامی یک برنامه ثابت هفتگی دارد در شبکه یک به نام بیراهه. خودشان می‌سازند و تحویل می‌دهند برای پخش. بخش‌های قبلی برنامه هم درباره سارقان اینترنتی و سایر جرائم سایبری بوده.